Novice

Nastajanje kataloga

Odločili smo se za pripravo internetnega Helidonovega kataloga glasbenih izdaj. K tej odločitvi je botrovalo visoko število izdanih albumov in obsežna dokumentacija o nastajanju le teh, skozi vse obdobje delovanja glasbenega dela Založbe Obzorja - Helidona od prve izdaje albuma leta 1968 do sedaj. Odločitev med knjižno in internetno izdajo je bila toliko lažja zaradi možnosti dopolnjevanja in spreminjanja podatkov v internetni izdaji.

Po začetem zbiranju in vnašanju podatkov, je bilo kmalu jasno, da je najboljši sistem vnašanja po segmentih. Najprimernejši se je zdel segment vnašanja po izvajalcu - skupini, od prve izdaje albuma naprej. Sočasno ga polnimo tudi z novimi izdajami, saj želimo, da ste uporabniki Helidonovega kataloga tekoče seznanjeni o novostih.

Katalog se polni postopama, kakor je časovno dopustno (zaradi opravljanja drugih del). Samo delo v zvezi s polnjenjem kataloga je zelo zanimivo, zahteva doslednost, natančnost, iznajdljivost, potrpežljivost, seveda pa mora biti za nastajanje kvalitetnega kataloga vključeno tudi veselje do tega dela. Vir zbranih podatkov so arhivirana dokumentacija (prijave del SAKOJ, SAZAS, IPF, izvajalske pogodbe, avtorske pogodbe, oblikovalske pogodbe, snemalne pogodbe, urniki snemanj, seznami članov skupin, razdelilniki, razne tiskane publikacije.....) Seveda so nam v pomoč tudi avtorji del, izvajalci, zbiratelji posameznih zvrsti glasbe, ter posamezniki, ki so poznavalci na tem področju. Polnjenje kataloga je dolgotrajno, saj zahteva zbiranje in preverjanje določenih podatkov, vendar upamo, da bo katalog v petih - šestih letih v osnovi dopolnjen in bo zajemal vse izdaje albumov.

Verjetno se kje prikrade tudi kakšna napaka ali nepravilnost. V želji, da bodo podatki v katalogu pravilni, čim bolj dopolnjeni, obširni, bomo veseli vsakega popravka, dopolnitve, zanimivosti. Pišete nam lahko na spletni naslov: helidon@zalozba-obzorja.si, in nas tudi kaj vprašate.

 

Za vas: Renata Lukman - urednica

 

 

Sledite nam: